Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Ders Kataloğu

Matematik Dersi

Matematik, mantıksal düşünme ve problem çözme kabiliyetini geliştiren bir derstir. Özel Evrim İlköğretim Okulu’nda uygulanan Matematik dersi programında amacımız; Matematiğin güç, karmaşık, soyut algılanış düşüncesinden kurtarak , matematiği sevdirerek,öğrencilere doğru bakış açısı kazandırmaktır.

Matematiğin hayatın içinde, yaşamımızda karşılaştığımız çoğu problemi çözerken bize yardımcı olduğunu fark ettirmek ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirme üzerine konular çeşitli yöntemlerle işlenir. Dersler Milli Eğitim Müfredatına uygun bilgisayar destekli işlenmekte ve  proje çalışmalarına önem verilmektedir. Çocukların yaratıcı ve eleştirisel düşünmelerini geliştirerek yeteneklerini ortaya çıkaran mutlu bireyler olması için çaba sarf edilir.

Sınıf seviyeleri arasında geçişin uyumu sağlanarak akademik başarının artması için çalışılmakta ve diğer zümrelerle işbirliği içinde bilgi alışverişi gerçekleşmektedir. Çocukların kavramsal ve zihinsel gelişimlerini arttırmanın yanında hayata pozitif bakmaları ve çözüm odaklı olmaları için çaba sarfedilmektedir.

Öğrencileri yazılı değerlendirmenin yanında; ders içi performansları, ödevleri düzenli ve özenli yapıp yapmadıkları ve proje çalışmaları dikkate alınır. Motivasyon ile başarma duygusu kazandırmaya çalışılır…

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?