Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Ders Kataloğu

İngilizce Dersi

Anasınıfında İngilizce

Anaokulu ders programında İngilizce dersleri yabancı ve Türk öğretmenler tarafından haftada altı saat yapılmaktadır. Anaokulu İngilizce programının amaçları; İngiliz dili kavramını tanıtmak, öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini oluşturmak, sınıf içi etkinliklerde İngilizce kullanmak ve öğrencilerin sözlü İngilizce yönergelere karşılık vermelerini sağlamaktır.

Anaokulu İngilizce derslerimizde çocuklarımıza dili severek öğretmeyi amaçlayan 10 kitaptan oluşan Minigon serisi kullanılmaktadır. Eğlenceli ve öğrenmeyi motive edici hikâyeler, oyunlar ve şarkılar içeren Minigon serisi, öğrenci odaklı modern eğitim metodolojisi ve dinamik öğrenim teknikleri ile kurgulanmıştır. Çocuklara yönelik kurgulanmasıyla birlikte, disiplinler arası yaklaşım ile hikâyeler üzerinden öğrenim ve çocukların çevre bilincini de geliştirmek amaçlanır. Çeşitli aktivitelerle çocuklar hem eğlenir hem de öğrenmeye teşvik edilir. Böylece birçok hikâye ve şarkılarla çocuklar İngilizce öğrenirken aynı zamanda da keyif alırlar.

İlkokulda İngilizce

İlkokul ders programında İngilizce dersleri yabancı ve Türk öğretmenler tarafından haftada sekiz saat yapılmaktadır. Dersler öğrenci merkezli olup öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, farklı öğretim teknik ve etkinlikleri kullanılmaya özen gösterilmektedir.
Ders materyalleri ve metinler öğrencinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak şekilde seçilmekte olup ikili ve grup çalışmaları, sunum, gösteri gibi çalışmalara önem verilmektedir. Öğrencilerin, İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında kullanmaları için de imkânlar sağlanmaktadır.

Ortaokulda İngilizce

Ortaokul’da Yabancı Dil- İngilizce Eğitimi İngilizce eğitiminde iletişimsel yöntem (communıcatıve approach) uygulanan okulumuzda dersler öğrenci merkezli olup, yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, derslerde farklı öğretim teknik ve etkinlikleri kullanılmaya önem verilmektedir.
Ders materyalleri ve metinler öğrencinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak şekilde seçilmekte olup ikili ve grup çalışmaları, sunum, gösteri gibi çalışmalara önem verilmektedir. Öğrencilerin, İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında kullanmaları için de imkânlar sağlanmaktadır.

Cambridge ESOL Sertifikasyonu Hakkinda Bilgiler

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?