Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Ders Kataloğu

Fen ve Teknoloji Dersi

Fen ve Teknoloji dersinde felsefemiz; sorgulayan, araştıran, bilimsel yöntemleri kullanma becerisi ile donanmış, terminoloji bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, doğa ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirerek, onları bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Öğrenciye, günlük yaşamdan örnekler verip yönlendirerek, derste öğrendiklerini zihninde canlandırarak uygulayabilmesini sağlamak, öğrendiği kavramlarla yaşam arasında bağlantı kurabilmeleri ana hedeflerimizdendir.

Bu hedefler doğrultusunda dersimiz, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak, uygulanan etkinlik örnekleriyle haftada 5 ders saati yapılır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenleri ile bireysel ya da grup çalışması yaparlar. Ders kitabı olarak ‘MEB Yayınları Fen ve Teknoloji Kitabı’ kullanılır. Öğrencilerimize konuları pekiştirmeye yönelik çalışma kağıtları ve testleri verilir. Her yarıyıl 3 yazılı sınav yapılır. Sınavlarımız; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz becerileri temel alınarak hazırlanır. Performans görevi her yarıyıl bir kez verilir. Performans görevleri öncesinde öğrencilerimize, çalışmalarının tarafımızdan nasıl değerlendirileceğini belirten ‘Dereceli Değerlendirme Ölçeği’ dağıtılır. Proje çalışmasını, Fen ve Teknoloji dersinden almak isteyen öğrencilere, önceden belirlenen proje konularından seçim yapmaları sağlanır.

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?