Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Ders Kataloğu

Satranç Dersi

Eğitimde Satranç

Satranç, hayatın mikro modelini anlamaya çalışan bir düşünce bilimidir. Satranç bilimi; insanın, psikolojisini, karakterini ve çok yönlü düşünce yapısını geliştirerek, akıl çağına hazırlayan çok önemli bir eğitmendir. 

İçerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.

Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkanı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç ve eğitim konusunda pek çok araştırma olduğunu biliyoruz. Tüm bu araştırma sonuçları; düzenli olarak ilgilenilmesi halinde algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekanın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.

Özel Evrim İlköğretim Okulu’nda Satranç

Birinci sınıfta başlayan satranç dersi 2., 3. ve 4. sınıf’larda uygulamalı branş kategorisinde eğitimde yer almaktadır. Ayrıca özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimize ders dışında haftada 2 saat satranç kulübümüzde de eğitim verilmektedir. Bunun dışında okul olarak katıldığımız yarışmalar öğrencinin kendini sınamasına imkan vermekle birlikte, sosyal becerilerini de geliştirerek özgüven kazanmasına yardımcı olmaktadır. Özel Evrim İlköğretim Okulu satranç sporunu, eğitim sürecinde, müfredatının önemli bir parçası olarak görmüş ve saygın bir yer ayırmıştır.


Satranç Bölümü Rutin UygulamalarıSınıf içi turnuva;

  • Öğrenilenleri tekrar etmek,
  • Turnuva ortamında yaşanan farklı duygular ile baş edebilmeyi öğretmek,
  • Katılacakları turnuvalar için pratik yapmak,

Görsel anlatım; Akıllı tahtada konuyu anlatarak hafızada kalmasını kolaylaştırmak,
Canlandırma; Öğretilen taktik konumlarda satranç taşlarının görevlerini öğrencilere vererek öğrenmeyi kalıcı kılmak,
İlişkilendirme; Akademik derslerde işlenilen konular ile ilişkilendirip hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.
Hafta içi çalışmaları; Turnuva yaparak seçilen sınıf ve okul takımı oyuncularını açılış, oyun ortası ve oyun sonunu geliştirmek. Strateji ve taktiklerini güçlendirmek. Farklı açılış ve varyantları derinleştirerek uygulamalarını sağlamak,

Veli görüşmeleri;

  • Öğrencilerimizin ilk dersten bu güne gelişimlerini,
  • Yeni konuları pekiştirmeleri için ne kadar ve nereye kadar yardımcı olabileceklerini,
  • İleriye yönelik neler yapılabileceği,
  • Bizden beklentileri,
  • Birlikte neler yapabileceğimizi paylaşmak
volete condividere questa pagina?