Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Ders Kataloğu

Italyanca Dersi

İtalyanca Bölümü’nün ana hedefi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması tarafından öngörülen dil ve iletişim kurma becerilerini geliştirmektir( QCER-Council of Europe 2001). Bununla hedeflenen , gerçek durumlarda karşılıklı iletişim kurabilme, anlama, isteklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini dile getirebilmektir.Dil ve iltişim becerileri üç öğeden oluşurlar:

 • Dilsel beceriler kelime bilgisi, fonoloji, söz dizimi ve dil bilgisi beceri ve bilgilerini kapsar.
 • Sosyodilsel beceriler sosyo kültürel faktörlerde dilin kullanımına dayanmaktadır ve bunun için sosyal geleneklere karşı hassastır.
 • Pragmatik beceriler dil ile ilgili bigileri faydalı bir biçimde gerçek durumlarda kullanma becerisine dayanır.

Dil ve iletişim becerilerinin gelişimi her dil öğrenimi oluşturan dört temel beceriyi içerir.

 • Alıcı durumunda, dinleme ve okuma metinlerini anlama amacıyla geliştirilen beceriler anlamına gelmektedir.
 • Üretici durumunda ise konuşma ve yazma becerilerini geliştirme anlamına gelmektedir.

Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için İtalyanca Bölümü aşağıdaki eğitim metodunu uygulmaktadır.

 • Her didaktik ünitenin başlama noktası bir “metin” olmalıdır. Bu, her türlü anlamlı bir iletişim biçimi olabilir.

Sınıfta işlenecek metin doğal olarak çeşitli parametreler esas alınarak seçilmelidirler (öğrencilerin yaşı, ihtiyaçları ve beklentileri, dilsel, sosyodilsel ve pragmatik zorluk dereceleri).
Metinler sınıf içerisinde anlaşılır ve tartışılır biçimde olmalıdırlar.

 • Motivason, genelleme, analiz ve düşünme, ölçme bir didaktik üniteyi oluşturan evrelerdir.
 • Didaktik üniteler ve didaktik süreçler: her öğretmenin programı , sınıfta işlenecek temel olan didaktik ünitelerin yanında ayrıca bireysel didaktik süreçleri de kapsamalıdır.
 • Eğitim ortamı: sınıf ortamının neşeli , işbirlikçi ve rahat bir hava içerisinde olması öğrencilerin kaygı seviyelerini en düşük düzeye indirilmesi ve böylece dil öğrenimini sağlaması açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin yaşlarını göz önünde bulundurarak genellikle “oyuna dayalı teknikler” kullanılmaktadır.
 • Değerlendirmeler: elde edilen sonuçlar, her ünite için yapılan ara ve son sınavların değerlendirilmesiyle ortaya çıkar.Bu sınavlar dil öğreniminin temelini oluşturan dört beceri esas alınarak hazırlanırlar( dinleme, okuma, konuşma, yazma).

Ana okulu ders programı

Ana okulu ders programında haftada 16 saat İtalyan dili ve kültürü dersleri yapılmaktadır. Kullanılan teknik ve metodlarla çocukların kendi anadillerini öğrendikleri ortam yaratılarak İtalyanca öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin oyun ve kendi fiziksel becerilerini ortaya koymalarınına büyük önem verilmektedir. Derslerimizde Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından geliştirilen Hocus&Lotus eğitim seti kullanılmaktadır. Bu aktivitede çocuklar sihirli bir dünyaya girerek İtalyancayı kullanmaktadır.

Ortaokul ders programı

Orta okul ders programında haftada 8 saat İtalyan dili ve kültürü dersleri yapılmaktadır.
İtalyanca Bölümü’nün hazırlamış olduğu genel programca belirlenen ve öğrencilerin ana ve ilk okul boyunca öğrenmiş oldukları bilgiler göz önünde bulundurularak, dersler iki şekilde yapılmaktadır:

 • Haftada 6 saat İtalyan dilini dilbilgisi, pragmatik ve sosyo kültürel yönleriyle öğrenmeye ayrılmıştır. Özellikle dilin yapısı ve söz dizimi üzerinde düşünme kapasitesine büyük önem verilmektedir. Burada kullanılan metod ise, bir metinden hareket edip öğrencinin dilin kurallarını analiz ederek keşfetmesidir.
 • Haftada 2 saat proje çalışmalarına ayrılmaktadır.Bu derslerin amacı öğrencilerin dilbilgisini ne kadar doğru kullandıkları ve dil becerilerini test etmek değil, öğrencinin italyancayı kullanarak proje üretebilme kapasitesini değerlendirmektir.

Ortaokul öğrencileri her sene Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından yapılan CILS sınavına katılabilmektedir. Bu sınavla, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (QCER) tarafından gençler için hazırlanan B1 seviyesine kadar ulaşabilirler.

CILS Sertifikasyonu Hakkında Bilgiler

Eğitim Amaçlı İtalya Gezileri

 

volete condividere questa pagina?