Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Ders Kataloğu

Temel Dersler – İlkokul

İlkokul 1-2-3 ve 4. Sınıflarda Temel Dersler, sınıf oğretmenleri tarafından verilir.

Hayat Bigisi Dersi

Hayat Bilgisi dersinde öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı bir eğitim benimsenmektedir. Öğrenci yeni bilgiyi önceki bilgi, beceri ve yaşantılarının süzgecinden geçirerek yeniden yorumlar ve zihninde canlandırır.

Hayat Bilgisi dersi ile öğrenciler kendi girişimleri ve öğretmenlerinin yardımı ile temel beceriler kazanır.

Hayat Bilgisi dersi ile öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle, doğa ile barışık, kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, çağın gerektirdiği donanıma sahip mutlu bir birey olarak yetişir.

Türkçe Dersi

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, hayat boyu öğrenmelerini sürdürmek ve geleceğin bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecine gereken önem verilmektedir.Bu gelişim sürecinde öğrencilerin :

 • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma ,
 • Düşünme ,anlama,ilişki kurma,eleştirme,tahmin etme, sorgulama,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma,
 • İletişim kurma,arkadaşları ile işbirliği yapma, tartışma, sorun çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi becerilerini geliştirmede yardımcı olmak.

Matematik Dersi

İçinde yaşadığı topluma ekonomik, sosyal ve kültürel, bilimsel bakımdan uyum sağlayabilen ve kendisine de yararlı olabilen bir fert olarak yetiştirilmesi için gerekli olan bir takım hedefler vardır. Bunlar:

 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme
 • Varlıklar arasındaki ilişkileri kavrayabilme,
 • Zihninden hesaplamalar yapabilme,
 • Dört işlem yapabilme,
 • Problem çözebilme ve kurabilme,
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme,
 • Çevresindeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme,
 • Çalışmalarda, düzenli dikkatli, sabırlı olabilme,
 • Araştırmacı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme,
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme gibi hedeflere ulaşmasında yardımcı olmak.
Would you like to share this page?