Ozel Evrim Okullari
Özel Evrim Okulları

Yabancı Dil

Cambridge

Cambridge ESOL sınavları Avrupa Dil Sınavı Düzenleme Kuruluşları Derneği (Association of Language Testers in Europe – ALTE) dil değerlendirme seviyeleri ve Avrupa Konseyi Modern Diller Ortak Avrupa Çerçeve Programı (Council of Europe’s Common European Framework for Modern Languages) ile bağlantılıdır.

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu sınavlar Dünya’da geçerliliği olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

Cambridge Sınavları’nın tamamı, yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçmektedir.
Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) becerileri ölçülmekte, ikinci aşamada ise Cambridge Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma (speaking) becerileri ölçülmektedir. Cambridge Üniversitesi’nin İstanbul’daki yetkili merkezleri tarafından uygulanan sınavlar, İngiltere’ye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Young Learners Exams

Young Learners Sınavları (Starters-Movers-Flyers) 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş kapsamlı sınavlardır. Young Learners Sınavları’na giren öğrenciler, sınavdan geçti ya da kaldı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Her öğrencinin okuma-yazma, dinleme ve konuşma aşamalarının her birinden bayraklar toplaması gerekmektedir. Okuma-yazma (reading-writing) birinci bölüm, dinleme (listening) ikinci bölüm, konuşma (speking) üçüncü bölüm olmak üzere her bölümde 5, toplamda 15 bayrak üzerinden öğrenciler değerlendirilmektedir. Sınava giren her öğrenciye sertifika verilir ancak sertifikalarında neyi ne kadar yapabildikleri belirtilir.

Starters ilk anahtar düzeydir ve 7 – 11 yas arası çocuklara yönelik tasarlanmıştır. Adayların bir eğitim yılı İngilizce dersi almış olmaları (veya yaklaşık 100 saat) ve 300 civarında İngilizce kelime kullanabilmeleri gerekmektedir.

Movers ikinci anahtar düzeydir ve 8 -12 yas arası çocuklara yönelik tasarlanmıştır. Adayların yaklaşık olarak üç eğitim yılı İngilizce dersi almış olmaları (veya yaklaşık 175 saat) ve 600 civarında İngilizce kelime kullanabilmeleri gerekmektedir.

Flyers (A1 seviyesi) üçüncü anahtar düzeydir ve 9 – 12 yaşları arası, belirli bir süre İngilizce öğrenimi görmüş öğrencilere yönelik tasarlanmıştır (yaklaşık 250 saat). Bu öğrenciler Council of Europe’s Waystage dokümanında belirtilen İngilizce seviyesine ulaşmış olmalıdırlar. Bu sınav, KET ile ayni seviyededir. Adaylar, 1000 civarında İngilizce kelime kullanabilmelidirler.

Alıştırma yapmak için:
http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/games/monkey-puzzles.html

KET – PET
Ket ve Pet sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir. Bu sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini temel alarak hazırlamaktadır. 13 yaşın altındaki öğrenciler bu sınavlara girebilir ancak zihinsel gelişimleri açısından önerilen yaş aralıklarına göre öğrenciler sınavlara tabi tutulmaktadır. Ket ve Pet sınavları yaş olarak genç öğrencilere hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 45 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir.
85 – 100 Puan: Üstün Başarılı Geçti (Pass with merit)
70 – 84 Puan: Geçti (Pass)
45 – 69 Puan: Avrupa Dil Konseyi A1 Seviyesi (Council of Europe Level A1)
0 – 44 Puan: Kaldı (Fail)

Key English Test (KET – Cambridge 1. Seviye-A2)
KET, Preliminary English Test (PET) sınavına ve diğer Cambridge Main Suite (Temel Grup) sınavlarına girmek isteyen öğrenciler tarafından atılacak ilk adımdır.

Preliminary English Test (PET – Cambridge 2. Seviye-B1)
PET, Cambridge ESOL Main Suite sınavlarının ikinci seviyesidir. Bu seviyedeki kişilerin, yaşadıkları yerde veya yabancı bir ülkede, İngilizce kullanmalarını gerektiren bir dizi günlük olay içinde ana dili İngilizce olan veya olmayan kişilerle iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

Alıştırma yapmak için:
http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/games/academy-island-game.html

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?